0341-820 990 info@mpoort.nl

Waarom mentorschap ?

Als je door een ziekte of beperking niet zo goed voor jezelf op kan komen is het fijn als iemand anders dat doet. Vaak word deze rol ingevuld door je ouders, broers of zussen of als je al wat ouder bent, door je kind. Steets vaker word daar nu een professioneel mentor voor ingeschakeld.

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger en beslist mee over keuzes in verzorging en begeleiding, adviseert en is vertrouwenspersoon. Een mentor zorgt ervoor dat alle wensen en behoeften van haar client zo goed mogenlijk worden uitgevoerd. 

Heeft u vragen of wilt u mentorschap aanvragen voor uzelf of een familielid dan staan wij u graag te woord.